تام هاردی به شایعات جیمز باند پاسخ می دهد و از نائومی هریس ، بازیگر فیلم Venom 2 برکت می گیرد

ونوم: بگذار قتل عام شود ستاره ها تام هاردی و نائومی هریس به ایده جانشین شدن هاردی از دنیل کریگ به عنوان جیمز باند بعدی پاسخ داد. به تازگی از او پرسیده شده است که آیا می توان او را در حال بازی یک تاکسدو ، نوشیدن مارتینی و فرستادن افراد بد دید ، آیا…

Read more